Политика за поверителност

В сила от: януари 1, 2020

Департаментът по образователна и социалната политика, Университет на Македония, ул. „Егнатия“ № 156, ПК 54636, гр. Солун, Гърция, („ние“, „нас“ или „наш“), управлява уебсайт http://www.fastheroes.com (наричан по-долу „Услугата“).

Тази страница ви информира за нашите политики по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга, и избора, който сте свързали с тези данни.

Ние използваме вашите данни за предоставяне и подобряване на Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е посочено друго в тази Политика за поверителност, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същите значения, както в нашите Общи условия, достъпни на http://www.fastheroes.com

Определения

Услуга

Услугата е уебсайтът http://www.fastheroes.com, който е собственост и се управлява от Департамента по образователна и социалната политика, Университет на Македония, ул. „Егнатия“ № 156, ПК 54636, гр. Солун, Гърция, („ние“, „нас“ или „наш“).

Лични данни

„Лични данни“ означава данни за живо физическо лице, което може да бъде идентифицирано от тези данни (или от тези данни и друга информация, която или е в наше притежание, или е вероятно да стане наше притежание).

Данни за използване

Данни за използване са данни, събирани автоматично или генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на услугата (например продължителност на посещение на страницата).

„Бисквитки“

„Бисквитките“ са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

Администратор на данни

„Администратор на данни“ означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно, заедно или съвместно с други лица) определя целите и начина, по който личните данни се обработват или предстои да бъдат обработвани.

За целите на тази Политика за поверителност ние сме Администратор на вашите лични данни.

Оператори на данни (или Доставчици на услуги)

„Оператор на данни“ (или „Доставчик на услуги“) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на данни.

Можем да използваме услугите на различни Доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

Субект на данни (или Потребител)

Субект на данни е всяко живо физическо лице, което използва нашата Услуга и е субект на Лични данни.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да ви предоставим и подобрим нашата Услуга.

Видове събирани данни

Лични данни

Докато използваме нашата Услуга, можем да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с вас или за ваше идентифициране („Лични данни“). Личната информация за идентифициране може да включва, но не се ограничава до:

 • Електронен адрес
 • Собствено и фамилно име
 • Адрес, държава, област, пощенски код, населено място
 • „Бисквитки“ и данни за използване

Можем да използваме вашите лични данни, за да ви изпращаме бюлетини, маркетингови или рекламни материали или друга информация, която може да представлява интерес за вас. Можете да се откажете от получаването на част или всички тези съобщения от нас, като последвате връзката за отписване или указанията, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

Данни за използване

Можем също така да събираме информация за това как се осъществява достъпът до Услугата и как се използва тя („Данни за използване“). Тези Данни за използване могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, часа и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни, събирани от проследяващите „бисквитки“

Използваме „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване, за да следим дейността в нашата Услуга и за да съхраняваме определена информация.

„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. „Бисквитките“ се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като маяци, етикети и скриптове за събиране и проследяване на информация, както и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички „бисквитки“ или да посочва, когато се изпраща „бисквитка“. Ако обаче не приемате „бисквитки“, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за „бисквитки“, които използваме:

 • Сесийни „бисквитки“. Използваме сесийни „бисквитки“, за да управляваме нашата Услуга.
 • „Бисквитки“ за предпочитания. Използваме „бисквитки“ за предпочитания, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
 • Защитни „бисквитки“. Използваме защитни „бисквитки“ за целите на сигурност.

Използване на данни

FAST герои използва събраните данни за различни цели:

 • За да предоставяме и поддържаме нашата Услуга.
 • За да ви уведомяваме за настъпили промени в нашата Услуга.
 • За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да го направите.
 • За да осигурим обслужване на клиенти.
 • За да съберем информация за анализ или ценна информация, така че да можем да подобрим нашата Услуга.
 • За да следим използването на нашата Услуга.
 • За да открием, предотвратим и отстраним технически проблеми.
 • За да ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте попитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.

Правно основание за обработка на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (EEA), Правното основание на FAST герои за събиране и използване на личната информация, описано в тази Политика за поверителност, зависи от Личните данни, които събираме, и от конкретния контекст, в който ги събираме.

FAST герои може да обработва вашите Лични данни:

 • тъй като трябва да сключим договор с вас.
 • тъй като вие сте ни дали разрешение да го правим.
 • тъй като обработката е в нашите законни интереси и не се пренебрегва от вашите права.
 • за целите на обработка на плащанията.
 • за да спазваме изискванията на закона.

Запазване на данни

FAST герои ще запази вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме вашите лични данни до степен, необходима за спазване на нашите законови задължения (например ако от нас се изисква да запазим вашите данни, за да спазим приложимите закони), да разрешим спорове и да изпълним нашите правни споразумения и политики.

FAST герои също ще пази Данни за използване за целите на вътрешния анализ. Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за засилване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга или когато по закон сме длъжни да пазим тези данни за по-дълги периоди.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително Личните данни, може да бъде прехвърляна и поддържана на компютри, разположени извън вашата държава, област или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Германия и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително Личните данни, в Германия и ги обработваме там.

Вашето съгласие за тази Политика за поверителност и представянето на такава информация от ваша страна, представлява вашето съгласие с това прехвърляне на информация.

FAST герои ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност. Прехвърлянето на вашите Лични данни няма да се извършва в организация или държава, освен ако не са налице адекватен контрол, включващ сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Разкриване за правоприлагане

При определени обстоятелства от FAST герои може да изиска разкриване на вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от публични органи (например съд или държавна агенция).

Правни изисквания

FAST герои може да разкрие вашите лични данни доброволно, когато сметне, че това е необходимо, за да:

 • спазва законово задължение;
 • защитава и отстоява правата или собствеността на FAST герои;
 • предотврати или разследва възможни нарушения, свързани с Услугата;
 • защити личната безопасност на потребителите на Услугата или обществеността;
 • осигури защита срещу правна отговорност.

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой начин на предаване по интернет или метод на електронно съхранение на данни не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютна сигурност.

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (EEA), имате определени права за защита на данните. FAST герои има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, променяте, изтривате или ограничавате използването на вашите Лични данни.

Ако желаете да бъдете информирани за това кои Лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за вас. Когато е възможно, можете да осъществите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на вашите Лични данни директно в раздела с настройките на вашия профил. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с нас, за да ви помогнем.

Право на коригиране. Имате право да коригирате информацията си, ако тази информация е неточна или непълна.

Право на възражение. Имате право да възразите срещу обработката на вашите Лични данни.

Право на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на личната ви информация.

Право на преносимост на данните. Имате право да получите копие от информацията, която имаме за вас, в структуриран, общоизползван формат, подходящ за четене от машина.

Право на оттегляне на съгласие. Също така имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време FAST герои да обработва вашата лична информация.

Моля, обърнете внимание, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването на вашите Лични данни от нас. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (EEA).

Доставчици на услуги

Можем да наемем трети страни (юридически и физически лица), които да улеснят нашата Услуга („Доставчици на услуги“), да предоставят Услугата от наше име, да извършват услуги, свързани с Услугата, или да ни помогнат да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите Лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализ

Можем да използваме трети страни (Доставчици на услуги), за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

Google Анализ

Google Анализ е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на даден уебсайт. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите от собствената си рекламна мрежа.

Можете да се откажете от предоставянето на данните ви на Google Анализ, като инсталирате добавката на браузъра си за отказване от Google Анализ. Добавките не позволяват на JavaScript на Google Анализ (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделят информация с Google Анализ за активността на посещенията.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата с Условия за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Плащания

Можем да предоставим платени продукти и/или услуги в рамките на Услугата. В такъв случай използваме услуги на трети страни за обработка на плащания (напр. оператори на плащания).

Няма да съхраняваме и не събираме данните на вашата карта за плащане. Тази информация се предоставя директно на трети страни (нашите оператори на плащане), които използват вашата Лична информация съгласно своята Политика за поверителност. Тези оператори на плащания се придържат към стандартите, определени от Стандарта за сигурност на данните в индустрията за разплащане с карти (PCI-DSS), управляван от Съвета по стандарти за сигурност в индустрията за разплащане с карти, който е съвместно усилие на марки като Visa, MasterCard, American Express и Discover. Изискванията на Стандарта за сигурност на данните в индустрията за разплащане с карти гарантират сигурно обработване на платежната информация.

Операторите на плащания, с които работим, са:

Stripe

Можете да видите Политиката им за поверителност на https://stripe.com/us/privacy

Връзки към други сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Препоръчваме ви да преглеждате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на трети страни (сайтове или услуги).

Поверителност на децата

Онлайн безопасност за деца

Гарантираме, че децата са в безопасност, когато са онлайн, и следователно имаме допълнителни процеси на поверителност, които да гарантират, че нашите по-млади FAST герои са в безопасност, когато използват нашите онлайн канали. Грижим се съзнателно да не събираме, съхраняваме, използваме или обработваме лична информация на деца, които използват тези функции, без родителско съгласие.

Също така спазваме всички приложими закони за деца на възраст между 13 и 18 години, а с оглед на личните данни – считаме за дете всяко лице под 16-годишна възраст.

Когато обработваме лична информация на деца, предприемаме допълнителни стъпки, за да защитим тяхната поверителност:

Гарантираме, че казваме на родителите каква лична информация събираме, съхраняваме, използваме и обработваме за тяхното дете и обясняваме дали споделяме тази информация.

Спазваме правните изисквания, като получаваме родителско съгласие за събирането, използването и обработването на информацията на детето и съгласие за предаване на информация за нашите продукти и услуги на детето.

Ограничаваме начина, по който събираме, съхраняваме, използваме и обработваме личната информация на деца, така че да се събира само информация, която е разумно необходима за участие в онлайн дейност.

Позволяваме на родителите достъп до личната информация, която събираме от тяхното дете. Родителите могат също да поискат личната информация на техните деца да бъде променена или заличена.

Регистрация от родител или настойник

Децата не могат да се регистрират сами в сайта. Регистрацията трябва да се извърши от родител или настойник. Ако трябва да съберем лична информация на дете, информацията трябва да бъде предоставена от родител или настойник, който дава своето родителско съгласие в съответствие със законодателството. За да сме сигурни, че съгласието не е дадено по погрешка, изпращаме електронно писмо до съответния родител или настойник, като обясняваме каква информация събираме и как възнамеряваме да я използваме. Ако родителите не желаят да дадат съгласието си или да го откажат, те могат да поискат премахването му, като ни изпратят имейл на admin@fastheroes112.com, ние ще изтрием цялата информация, която сме събрали от детето, включително исканата от нас информация за контакт с възрастен за одобрение.

Възможности за избор и контрол за родителите

Родителите или настойниците могат по всяко време да ни забранят да използваме и да събираме всякаква друга лична информация за тяхното дете. Родителите или настойниците могат да поискат от нас да изтрием личните данни, които сме събрали във връзка с профила на детето им. 

Събиране и използване на личната информация на деца

Ето няколко примера кога събираме данни от деца:

Когато семействата се регистрират онлайн.

На нашите уебсайтове можем да предложим разнообразни услуги, като съдържание, игри и състезания. От семействата се изисква да предоставят лична информация. Личните данни на деца на възраст под 16години се записват само в ограничена степен и само до степента, разрешена от закона или със съгласието на родителите. Например, при гореспоменатите условия, ние записваме името на детето, за да може избраният дядо или баба герой (дядо или баба/член на семейство/приятел на семейството) да знае кой го е избрал за участие в програмата. Силно препоръчваме на децата да си изберат псевдоним, който не съдържа никаква лична информация.

Когато събираме лична информация на дете, тя ще бъде пазена само докато имаме нужда от нея, за да предоставим услугата или според изискванията на закона.

Участие чрез училище/организация

Ако дете участва в кампанията чрез своето училище или чрез друга организация, учителят/посланикът ще може да види името/псевдонима на детето, статуса на регистрацията, размера на тениската и напредъка му чрез онлайн програмата, за да улесни цялостното изпълнение на всички планирани дейности. Не се споделя друга лична информация на детето. 

Промени в тази Политика за поверителност

Понякога можем да актуализираме нашата Политика за поверителност. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим чрез имейл и/или известие на видно място на нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „датата на влизане в сила“ в началото на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за евентуални промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, след като бъдат публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас:

 • Чрез електронна поща: info@fastheroes112.com
КУПЕН АРТИКУЛ!
НЯМАШ ДОСТАТЪЧНО МОНЕТИ!
НЯМАШ ДОСТАТЪЧНО ДИАМАНТИ!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software