Политика за поверителност

В сила от: 1 декември, 2020

Департаментът по образователна и социалната политика, Университет на Македония, ул. „Егнатия“ № 156, ПК 54636, гр. Солун, Гърция, („ние“, „нас“ или „наш“), управлява уебсайт http://www.fastheroes.com (наричан по-долу „Услугата“).

Тази страница ви информира за нашите политики по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга, и избора, който сте свързали с тези данни.

Във всеки случай, ние ще обработваме вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони за защита на данните и неприкосновеността на личния живот (т.е. Общия регламент относно защита на данните – ОРЗД).

Ние използваме вашите данни за предоставяне и подобряване на Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е посочено друго в тази Политика за поверителност, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същите значения, както в нашите Общи условия, достъпни на http://www.fastheroes.com

Определения

Услуга

Услугата е уебсайтът http://www.fastheroes.com, който е собственост и се управлява от Департамента по образователна и социалната политика, Университет на Македония, ул. „Егнатия“ № 156, ПК 54636, гр. Солун, Гърция, („ние“, „нас“ или „наш“).

Лични данни

„Лични данни“ означава данни за живо физическо лице, което може да бъде идентифицирано от тези данни (или от тези данни и друга информация, която или е в наше притежание, или е вероятно да стане наше притежание).

Данни за използване

Данни за използване са данни, събирани автоматично или генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на услугата (например продължителност на посещение на страницата).

„Бисквитки“

„Бисквитките“ са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

Администратор на данни

„Администратор на данни“ означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно, заедно или съвместно с други лица) определя целите и начина, по който личните данни се обработват или предстои да бъдат обработвани.

За целите на тази Политика за поверителност ние сме Администратор на вашите лични данни.

Оператори на данни (или Доставчици на услуги)

„Оператор на данни“ (или „Доставчик на услуги“) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на данни.

Можем да използваме услугите на различни Доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

Субект на данни (или Потребител)

Субект на данни е всяко живо физическо лице, което използва нашата Услуга и е субект на Лични данни.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да ви предоставим и подобрим нашата Услуга.

Видове събирани данни

Лични данни

Докато използваме нашата Услуга, можем да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с вас или за ваше идентифициране („Лични данни“). Личната информация за идентифициране може да включва, но не се ограничава до:

 • Електронен адрес
 • Собствено и фамилно име
 • Адрес, държава, област, пощенски код, населено място
 • „Бисквитки“ и данни за използване

Можем да използваме вашите лични данни, за да ви изпращаме бюлетини, маркетингови или рекламни материали или друга информация, която може да представлява интерес за вас. Можете да се откажете от получаването на част или всички тези съобщения от нас, като последвате връзката за отписване или указанията, предоставени във всеки имейл, който изпращаме. Правното основание е член 6 (1) б) ОРЗД.

Данни за използване

Можем също така да събираме информация за това как се осъществява достъпът до Услугата и как се използва тя („Данни за използване“). Тези Данни за използване могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, часа и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни. Използваме тези данни, за да ви дадем възможност да използвате нашия уебсайт и, ако е необходимо, да преглеждате и отстоявате нашите права и правата на трети страни в случай на увреда или нарушение на законови разпоредби, нашите условия за ползване и правата на трети страни. Правното основание е член 6 (1) б) ОРЗД. Регистрационните файлове ще се съхраняват за толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел, по принцип не повече от 14 дни.

Данни, събирани от проследяващите „бисквитки“

Използваме „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване, за да следим дейността в нашата Услуга и за да съхраняваме определена информация.

„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. „Бисквитките“ се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като маяци, етикети и скриптове за събиране и проследяване на информация, както и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички „бисквитки“ или да посочва, когато се изпраща „бисквитка“. Ако обаче не приемате „бисквитки“, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за „бисквитки“, които използваме:

1.3.1 Основни бисквитки

Основни бисквитки са необходими, за да функционира правилно уебсайтът. Такива бисквитки правят уебсайта използваем, като предоставят основни функции, като навигация на страници и достъп до защитени зони на уебсайта или езиковите настройки. Не можете да се откажете от този вид бисквитки поради тяхното значение за функционирането на уебсайта. Ние основаваме свързаната с това обработка на лични данни на чл. 6 (1) б ОРЗД, договорното предоставяне на нашите услуги. 

Основните бисквитки, които използваме за предоставяне на този уебсайт, включват бисквитки, които

 • установяват дали даден потребител използва Java Script, 
 • позволяват на посетител да получава съдържание на сайта от един от няколко сървъра, докато потребителят разглежда сайта,
 • определят дали потребителят е приел коя категория в банера на бисквитките,
 • поддържат състоянието на потребителя за всички заявки за страници.

Сесийни бисквитки: Сесийните бисквитки ви позволяват да преминете през много страници на сайта бързо и лесно, без да се налага да удостоверявате или преработвате всяка нова област, която посещавате. Бисквитките за сесия са комбинация от един или повече временни файлове с бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра си. Когато рестартирате браузъра си и се върнете към сайта, който е създал бисквитката, уебсайтът няма да ви разпознае. Ще трябва да влезете отново (ако се изисква вход) или да изберете отново предпочитанията/темите си, ако сайтът използва тези функции.  

Целева група: Това е специална бисквитка, която определя видимостта на конкретно съдържание за конкретни групи потребители (т.е. изпълнители на медицински услуги (HCP)s, обща публика или учители), когато те искат да видят различна „версия“ на уебсайта. Това определя коя аудитория какво съдържание трябва да може да вижда на уебсайта. Например, ако дадено съдържание съдържа специфична информация за училище или клас, която не трябва да бъде видима за обществеността, маркирането му като гледано от аудитория на учителя ще означава, че това съдържание ще бъде видимо само за тези, които са се идентифицирали и са били валидирани като учители.

Животът на основните бисквитки, които използваме, се простира от съответната сесия до една година. 

1.3.2 Бисквитки за оптимизация на уебсайтове

Въз основа на вашето съгласие (чл. 6 (1) ОРЗД) ние използваме „бисквитки“, за да направим нашите уебсайтове по-ефективни, както и да разпознаваме вашето устройство при следващи посещения, за да получим информация и статистически данни за вашето използване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време без ущърб и с бъдещ ефект. За да направите това, моля, променете настройките си тук. 

1.3.3 Маркетингови бисквитки

Използваме маркетингови бисквитки, които ни позволяват да следваме потребителите на други уебсайтове, за да показваме реклами, които са подходящи и ангажиращи за отделния потребител. Ние основаваме тази обработка на вашето съгласие (чл. 6 (1) а ОРЗД), които можете да оттеглите по всяко време с бъдещ ефект и без да се нарушават вашите настройки по тази връзка.

Ние използваме следните услуги на трети страни доставчици:

Facebook & Instagram (Facebook Pixel):

Ние използваме Facebook pixel в основната версия, за да показваме персонализирани реклами от нас и трети страни за вас на платформите Facebook и Instagram. Facebook и Instagram се управляват от Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ирландия („Facebook“).

За тази цел предоставяме на Facebook информация за вашата потребителска дейност на нашия уебсайт и някои други лични данни (като например потребителското ви име) чрез пиксел. Тези данни включват, но не се ограничават до така наречените http заглавки (напр. вашия IP адрес и информация за вашия браузър) и данни за кликванията (т.е. бутоните, щракнали на нашия уебсайт, както и техните описания и посетените уеб страници). Това позволява на потребителите на нашия уебсайт, когато посещават социалната мрежа Facebook или Instagram или други уебсайтове, които също използват тази функция за показване на реклами въз основа на интереси („Facebook Ads“ / „Instagram Ads“), а ние да направим нашия сайт още по-интересен за вас.

Благодарение на използваните маркетингови инструменти, браузърът автоматично изгражда директна връзка със сървъра на Facebook. Ние нямаме влияние върху степента и по-нататъшното използване на данните, събрани от Facebook, като се използва пиксел. Чрез интегрирането на Персонализирани аудитории във Facebook Facebook получава информацията, че сте посетили и разгледали някоя от нашите онлайн оферти или научава, че сте кликнали върху реклама, показана от нас. Ако сте регистрирани към една от услугите на Facebook, Facebook може да възложи посещението на съответния ви частен акаунт. Дори ако не сте регистрирани от Facebook или не сте влезли в профила си, има възможност доставчикът да открие и съхрани вашия IP адрес и допълнителни идентификатори. Facebook pixel ни позволява да измерваме, оценяваме и оптимизираме ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистическите и пазарните изследвания. Получаваме само анонимни съобщения от Facebook.

За регистрираните потребители деактивирането на функцията „Персонализирани аудитории на Facebook“ също е възможно www.facebook.com/settings/ (връзката е външна). За повече информация относно събирането и използването на тези данни от Facebook и вашите права и възможности за защита на поверителността, моля, вижте Политиката за поверителност на Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation (връзката е външна)). Можете да оттеглите съгласието си за използване на Facebook pixel по всяко време с действие за в бъдеще, като следвате този линк: https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen (връзката е външна). За да направите това, трябва да сте влезли във Facebook или Instagram. За повече информация относно обработването на данни на Facebook, моля, посетете www.facebook.com/about/privacy (връзката е външна).

Twitter (маркер за реализация):

Включихме и функцията за ремаркетинг на услугата Twitter на нашия уебсайт. Тя се предоставя от Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,САЩ. С функцията за ремаркетинг в Twitter можем да ви предложим рекламиране въз основа на вашите интереси в платформата на Twitter. За тази цел Twitter използва така наречените „маркери“. Този маркер се използва за записване на посещения на нашия уебсайт, както и данни за използването (напр. всички взаимодействия, свързани с показваната реклама, като например кликване върху връзки, ретуитване или други подобни) по псевдонимен, неличен начин. Ако впоследствие посетите Twitter, интегрираните реклами се показват въз основа на интересите ви. Twitter ще получи информация от вашия браузър, че нашият уебсайт е бил достъпен от вашето устройство. Ако сте регистрирани в услуга на Twitter, Twitter може да възложи посещението на вашия акаунт. Дори и да не сте регистрирани в Twitter или да не сте влезли в профила си, възможно е доставчикът да научи и да съхранява вашия IP адрес и други идентификатори. Информацията, генерирана от маркерите относно използването на нашите услуги, се прехвърля на сървър в Twitter в САЩ и се съхранява там. 

За повече информация как да деактивирате тази функция в Twitter вижте https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. За повече информация относно обработването на данни в Twitter, моля, посетете https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn (Insight-Tag):

Също така използваме проследяване на реализациите на нашия уебсайт с LinkedIn Insights Tag, инструмент от LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия. За тази цел маркерът LinkedIn Insight е интегриран на нашия уебсайт и на вашето устройство е зададена „бисквитка“ от LinkedIn. LinkedIn е информиран, че сте посетили нашия уебсайт и вашият IP адрес се регистрира. Времевите печати и събитията, като например преглеждания на страници, също се съхраняват. Това ни дава възможност да оценяваме статистически използването на нашия уебсайт, за да го оптимизираме постоянно. Научаваме например коя реклама или взаимодействие на LinkedIn ви е довела до нашия уебсайт. Това ни позволява да контролираме по-добре как се показват рекламите ни.

За повече информация относно проследяването на реализациите вижте https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht (връзката е външна). Моля, имайте предвид, че данните на LinkedIn mогат да се съхраняват и обработват, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил и LinkedIn може да използва данните за свои собствени рекламни цели. За повече информация вижте политиката за поверителност на LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (връзката е външна). Можете да предотвратите анализирането от LinkedIn на поведението ви при използването и показването от LinkedIn на базирани на интересите препоръки на https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

Използване на данни

Ние използваме събраните данни за различни цели:

 • За да предоставяме и поддържаме нашата Услуга.
 • За да ви уведомяваме за настъпили промени в нашата Услуга.
 • За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да го направите.
 • За да осигурим обслужване на клиенти.
 • За да съберем информация за анализ или ценна информация, така че да можем да подобрим нашата Услуга.
 • За да следим използването на нашата Услуга.
 • За да открием, предотвратим и отстраним технически проблеми.
 • За да ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте попитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.

Правно основание за обработка на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), нашето правно основание за събиране и използване на личната информация, описана в настоящата Политика за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и конкретния контекст, в който ги събираме. Правното основание е член 6 (1) б) ОРЗД.

Ние обработваме вашите лични данни за:

 • удовлетворяване на нашите легитимни интереси, включително за да:
  • изпълним корпоративна транзакция (напр. корпоративно преструктуриране, продажба или разпределяне на активи, сделка за сливане); и
  • защитим нашите права или собственост, да приложим нашите условия за ползване и правни известия, и за установяване, упражняване и защита на правни искове.
 • за да изпълним нашите законови задължения, съдебно решение или друго обвързващо решение;
 • с вашето съгласие за други цели, като например абонамент за бюлетин; в този случай имате възможност да оттеглите съгласието си по всяко време.

Запазване на данни

Ние ще съхраняваме вашите лични данни само дотогава, докато е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме вашите лични данни до степен, необходима за спазване на нашите законови задължения (например ако от нас се изисква да запазим вашите данни, за да спазим приложимите закони), да разрешим спорове и да изпълним нашите правни споразумения и политики.

Ще запазим и Данните за използване за целите на вътрешния анализ. Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за засилване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга или когато по закон сме длъжни да пазим тези данни за по-дълги периоди.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително Личните данни, може да бъде прехвърляна и поддържана на компютри, разположени извън вашата държава, област или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Европейския съюз (ЕС) и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително Лични данни, на ЕС и ги обработваме там.

Вашето съгласие за тази Политика за поверителност и представянето на такава информация от ваша страна, представлява вашето съгласие с това прехвърляне на информация.

Ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност. Прехвърлянето на вашите Лични данни няма да се извършва в организация или държава, освен ако не са налице адекватен контрол, включващ сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Разкриване за правоприлагане

При определени обстоятелства, от нас може да се изисква да разкрием вашите лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или правителствена агенция).

Правни изисквания

Ние можем да разкрием вашите лични данни доброволно, когато сметне, че това е необходимо, за да:

 • спазва законово задължение;
 • опазим и защитаваме нашите права или собственост. 
 • предотврати или разследва възможни нарушения, свързани с Услугата;
 • защити личната безопасност на потребителите на Услугата или обществеността;
 • осигури защита срещу правна отговорност.

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой начин на предаване по интернет или метод на електронно съхранение на данни не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютна сигурност.

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (EEA), имате определени права за защита на данните. Стремим се да предприемем разумни стъпки, за да ви позволим да коригирате, променяте, изтривате или ограничавате използването на вашите лични данни.

Ако желаете да бъдете информирани за това кои Лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за вас. Когато е възможно, можете да осъществите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на вашите Лични данни директно в раздела с настройките на вашия профил. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с нас, за да ви помогнем.

Право на коригиране. Имате право да коригирате информацията си, ако тази информация е неточна или непълна.

Право на възражение. Имате право да възразите срещу обработката на вашите Лични данни.

Право на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на личната ви информация.

Право на преносимост на данните. Имате право да получите копие от информацията, която имаме за вас, в структуриран, общоизползван формат, подходящ за четене от машина.

Право на оттегляне на съгласие. Също така имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато разчитахме на вашето съгласие за обработване на вашата лична информация.

Моля, обърнете внимание, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването на вашите Лични данни от нас. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (EEA).

Доставчици на услуги

Ние можем да наемем компании и физически лица на трети страни, за да улесним нашите услуги („Доставчици на услуги“). Тези Доставчици на услуги предоставят Услугата от наше име, изпълняват услуги, свързани с Услугата, или ни помагат да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име, в съответствие с нашите инструкции и под наш контрол в съответствие с настоящата декларация за поверителност на данните.

Предаване на данни към получатели извън ЕС

Някои от тези доставчици на услуги обработват лични данни извън ЕС. В тези случаи ние гарантираме адекватно ниво на защита на данните, за да се съобразим с европейското право (обикновено чрез стандартните договорни клаузи на ЕС, публикувани от Европейската комисия).

Анализ

Можем да използваме трети страни (Доставчици на услуги), за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

Google Анализ

Google Анализ е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на даден уебсайт. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите от собствената си рекламна мрежа.

Можете да се откажете от предоставянето на данните ви на Google Анализ, като инсталирате добавката на браузъра си за отказване от Google Анализ. Добавките не позволяват на JavaScript на Google Анализ (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделят информация с Google Анализ за активността на посещенията.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата с Условия за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Връзки към други сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Препоръчваме ви да преглеждате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на трети страни (сайтове или услуги).

Поверителност на децата

Онлайн безопасност за деца

Гарантираме, че децата са в безопасност, когато са онлайн, и следователно имаме допълнителни процеси на поверителност, които да гарантират, че нашите по-млади FAST герои са в безопасност, когато използват нашите онлайн канали. Грижим се съзнателно да не събираме, съхраняваме, използваме или обработваме лична информация на деца, които използват тези функции, без родителско съгласие.

Също така спазваме всички приложими закони за деца на възраст между 13 и 18 години, а с оглед на личните данни – считаме за дете всяко лице под 16-годишна възраст.

Когато обработваме лична информация на деца, предприемаме допълнителни стъпки, за да защитим тяхната поверителност:

Гарантираме, че казваме на родителите каква лична информация събираме, съхраняваме, използваме и обработваме за тяхното дете и обясняваме дали споделяме тази информация.

Спазваме правните изисквания, като получаваме родителско съгласие за събирането, използването и обработването на информацията на детето и съгласие за предаване на информация за нашите продукти и услуги на детето.

Ограничаваме начина, по който събираме, съхраняваме, използваме и обработваме личната информация на деца, така че да се събира само информация, която е разумно необходима за участие в онлайн дейност.

Позволяваме на родителите достъп до личната информация, която събираме от тяхното дете. Родителите могат също да поискат личната информация на техните деца да бъде променена или заличена.

Регистрация от родител или настойник

Децата не могат да се регистрират сами в сайта. Регистрацията трябва да се извърши от родител или настойник. Ако трябва да съберем лична информация на дете, информацията трябва да бъде предоставена от родител или настойник, който дава своето родителско съгласие в съответствие със законодателството. За да сме сигурни, че съгласието не е дадено по погрешка, изпращаме електронно писмо до съответния родител или настойник, като обясняваме каква информация събираме и как възнамеряваме да я използваме. Ако родителите не желаят да дадат съгласието си или да го откажат, те могат да поискат премахването му, като ни изпратят имейл на admin@fastheroes112.com, ние ще изтрием цялата информация, която сме събрали от детето, включително исканата от нас информация за контакт с възрастен за одобрение.

Възможности за избор и контрол за родителите

Родителите или настойниците могат по всяко време да ни забранят да използваме и да събираме всякаква друга лична информация за тяхното дете. Родителите или настойниците могат да поискат от нас да изтрием личните данни, които сме събрали във връзка с профила на детето им. 

Събиране и използване на личната информация на деца

Ето няколко примера кога събираме данни от деца:

Когато семействата се регистрират онлайн.

На нашите уебсайтове можем да предложим разнообразни услуги, като съдържание, игри и състезания. От семействата се изисква да предоставят лична информация. Личните данни на деца на възраст под 16години се записват само в ограничена степен и само до степента, разрешена от закона или със съгласието на родителите. Например при горепосочените условия, родителят създава потребителски профил на името на детето и има възможност да свърже този профил с училището и класа на детето. Това се прави, за да може детето да участва в програмата от името на своето училище или клас. Силно препоръчваме на родителите да създадат псевдоним за децата си, който не съдържа никаква лична информация.

Когато събираме лична информация на дете, тя ще бъде пазена само докато имаме нужда от нея, за да предоставим услугата или според изискванията на закона.

Участие чрез училище/организация

Ако детето участва в кампанията чрез своето училище или чрез друга организация, учителят/посланикът ще може да види името/псевдонима на детето, статуса на регистрация и прогресирането чрез онлайн програмата, за да се улесни пълното изпълнение на всички планирани дейности. Не се споделя друга лична информация на детето. 

Промени в тази Политика за поверителност

Понякога можем да актуализираме нашата Политика за поверителност. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим чрез имейл и/или известие на видно място на нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „датата на влизане в сила“ в началото на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за евентуални промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, след като бъдат публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас:

 • Чрез електронна поща: info@fastheroes112.com
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ

ЗА НАС

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ ГЕРОИ

КАМПАНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ОБЩНОСТ

СОЦИАЛНИ
КУПЕН АРТИКУЛ!
НЯМАШ ДОСТАТЪЧНО МОНЕТИ!
НЯМАШ ДОСТАТЪЧНО ДИАМАНТИ!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software